Bài giảng Sử dụng Ivabradine trong thực hành điều trị suy tim - TS. Hồ Huỳnh Quang Trí

Các nội dung của bài giảng bao gồm: Khác biệt giữa Ivabradine và thuốc chẹn Beta, tần số tim ban đầu càng cao, tác dụng làm chậm nhịp của Ivabradine càng mạnh, sử dụng Ivabradine trong thực hành điều trị suy tim, đặc điểm ban đầu của bệnh nhân, dùng Ivabradine cho đối tượng nào, quy trình khởi trị và chỉnh liều thuốc, ngưng hẳn thuốc do tác dụng ngoại ý ở nhóm Ivabradine... Để nắm chắc nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.