Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin - Chương 4: Học thuyết giá trị

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết giá trị. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.