Bài giảng Lựa chọn thuốc tối ưu trong điều trị duy trì COPD tuyến cơ sở - ThS. BS. Vũ Văn Thành

Bài giảng Lựa chọn thuốc tối ưu trong điều trị duy trì COPD tuyến cơ sở do ThS. BS. Vũ Văn Thành biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Cập nhật GOLD 2020, một số điểm chính; Cơ sở lựa chọn thuốc điều trị COPD giai đoạn ổn định; Lựa chọn thuốc điều trị hợp lý cho bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.