Bài giảng Hiệu quả bước đầu điều trị gãy bong điểm bám chày của dây chằng chéo trước khớp gối bằng kỹ thuật khâu chỉ HI-FI néo ép qua nội soi tại Bệnh viện Bà Rịa - BS. CKI. Phan Văn Tú

Mục tiêu của bài giảng nhằm: Xác định đặc điểm chẩn đoán gãy bong chỗ bán dây chằng chéo trước, qua lâm sàng,hình ảnh học và nội soi; Đánh giá kết quả điều trị: Sự lành xương của mảnh gãy, phục hồi chức năng khớp gối sau mổ; Những biến chứng có thể xảy ra của phương pháp.