Bài giảng Đột quỵ do thuyên tắc mỡ và khí

Bài giảng Đột quỵ do thuyên tắc mỡ và khí trình bày các nội dung chính sau: Thuyên tắc mỡ – dịch tễ, thuyên tắc mỡ – căn nguyên, cơ chế bệnh sinh, thuyên tắc mỡ – lâm sàng, thuyên tắc khí, thuyên tắc khí – bệnh sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.