Bài giảng Dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm: Dự phòng và xử trí béo phì - ĐH Y tế công cộng

Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, phân loại của thừa cân béo phì; phân tích nguyên nhân và yếu tố nguy cơ thừa cân béo phì; trình bày biện pháp dự phòng thừa cân béo phì; trình bày được biện pháp xử trí thừa cân béo phì. Mời tham khảo.