Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I: Quy trình điều dưỡng - GV. Vũ Văn Tiến

Sau khi học xong Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I: Quy trình điều dưỡng sinh viên có thể định nghĩa được quy trình điều dưỡng, xác định được nguồn gốc và nguyên lý khoa học xây dựng nên quy trình điều dưỡng, mô tả được các bước của QTĐD, phân tích được nội dung từng bước của QTĐD, nêu được các ý nghĩa của quy trình chăm sóc, nắm vững phương pháp thực hành lập kế hoạch chăm sóc trên bệnh viện.