Bài giảng cho điều dưỡng: Nhận biết hình ảnh điện tâm đồ của các rối loạn nhịp nguy hiểm

Nội dung bài giảng trình bày về rối loạn nhịp tim, đánh giá rối loạn nhịp tim, rối loạn nhịp nhĩ, nhịp nhanh kịch phát trên thất, rối loạn nhịp thất, ngoại tâm thu thất, rối loạn chức năng dẫn truyền và phát nhịp.