Bài giảng Cardiac MRI trong bệnh cơ tim non-ischemic - TS. BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Bài giảng "Cardiac MRI trong bệnh cơ tim non-ischemic" trình bày những hình ảnh mang tính chuyên môn về các loại bệnh: Anatomy, LGE pattern, DCM, phân biệt ICM với IDCM, HCM, cardiac amylooidosis, LV noncompaction, ARVC. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.