Bào tử Bacillus subtilis cải thiện hậu quả sốc nhiệt bằng cách giảm tổn thương oxy hóa

Mục tiêu của bài viết nhằm nghiên cứu những tác động của lợi khuẩn Bacillus subtilis trong việc cải thiện hậu quả sốc nhiệt qua tác động làm giảm tổn thương do oxy hóa.