• Tài liệu đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng

    Tài liệu đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng

    "Tài liệu đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng" nhằm chuẩn bị cho người điều dưỡng trưởng có năng lực tham gia xây dựng chính sách, điều hành chăm sóc người bệnh, tham gia nghiên cứu và giảng dạy cho điều dưỡng có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

     331 p vmu 19/03/2015 212 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số