• Giáo trình Di truyền y học - ĐH Huế

    Giáo trình Di truyền y học - ĐH Huế

    Cuốn "Giáo trình Di truyền y học" trình bày vai trò của di truyền trong y học, cấu trúc và chức năng của gene, một số phương pháp phát hiện các biến dị di truyền ở mức phân tử, đột biến gene trên nhiễm sắc thể thường, đột biến gene di truyền liên kết với giới tính và di truyền ty thể và các nội dung khác.

     238 p vmu 31/07/2017 91 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số