• Giáo trình Quản lý và tổ chức y tế: Phần 1 – BS. Nguyễn Miền

    Giáo trình Quản lý và tổ chức y tế: Phần 1 – BS. Nguyễn Miền

    Giáo trình Quản lý và tổ chức y tế: Phần 1 trình bày hệ thống tổ chức ngành Y tế, và hệ thống tổ chức ngành Điều dưỡng Việt Nam, những quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, chiến lược chăm sóc vả bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay; đạo đức của người cán bộ y tế,...

     46 p vmu 19/03/2015 117 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số