• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vmu 27/12/2021 5 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đối tượng của tư tưởng Hồ Chí Minh; Phương pháp nghiên cứu; Ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vmu 27/12/2021 5 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 6: Bát cương-bát pháp

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 6: Bát cương-bát pháp

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 6: Bát cương-bát pháp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được hai cương Biểu – Lý; Trình bày được hai cương Hàn – Nhiệt; Trình bày được hai cương Hư – Thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vmu 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 1: Học thuyết Âm dương – Ngũ hành – Thiên nhân hợp nhất

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 1: Học thuyết Âm dương – Ngũ hành – Thiên nhân hợp nhất

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 1: Học thuyết Âm dương – Ngũ hành – Thiên nhân hợp nhất cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được học thuyết Âm Dương; Trình bày được học thuyết Ngũ Hành; Trình bày được học thuyết Tạng tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vmu 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 3: Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 3: Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 3: Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa được Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch; Trình bày được tác dụng của Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p vmu 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 4: Nguyên nhân gây bệnh

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 4: Nguyên nhân gây bệnh

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 4: Nguyên nhân gây bệnh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được nội nhân; Trình bày được ngoại nhân; Trình bày được bất nội ngoại nhân; Trình bày được nội thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p vmu 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Các hậu quả về mặt sức khỏe hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí

  Bài giảng Các hậu quả về mặt sức khỏe hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí

  "Bài giảng Các hậu quả về mặt sức khỏe hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí" trình bày khả năng xâm nhập đường hô hấp của chất ô nhiễm; Hậu quả cấp tính; Hậu quả mạn tính; Ô nhiễm không khí và sức khỏe hô hấp ở trẻ em; Ảnh hưởng ngắn hạn của PM2.5 lên nhiễm trùng hô hấp dưới cấp tính; Ô nhiễm không khí và sức khỏe hô hấp...

   31 p vmu 29/11/2021 4 0

 • Bài giảng Triết học: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 2 Bản thể luận cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nội dung bản thể luận trong lịch sử triết học; Nội dung bản thể luận trong triết học Mác Lênin; Mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan.

   26 p vmu 27/12/2021 4 0

 • Bài giảng Triết học: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 1 Khái luận về Triết học cung cấp cho người học các kiến thức: Triết học và vấn đề cơ bản của triết học; Sự hình thành và phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử; Triết học Mác-Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo triết học Mác-Lênin của Chủ...

   36 p vmu 27/12/2021 4 0

 • Bài giảng Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thần kinh trụ ở cẳng tay

  Bài giảng Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thần kinh trụ ở cẳng tay

  Bài giảng Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thần kinh trụ ở cẳng tay trình bày đánh giá kết quả lâm sàng sau phẫu thuật khâu nối thần kinh trụ bằng phương pháp vi phẫu ở cẳng tay; Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả PHCN sau phẫu thuật khâu nối thần kinh trụ ở cẳng tay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p vmu 27/10/2021 4 0

 • Bài giảng Triết học: Chương 7 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 7 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 7 Ý thức xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội; Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; Xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay.

   17 p vmu 27/12/2021 4 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cộng hòa xã hội và xây dựng cộng hòa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ...

   41 p vmu 27/12/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số