• Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đối tượng của tư tưởng Hồ Chí Minh; Phương pháp nghiên cứu; Ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vmu 27/12/2021 5 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 1: Học thuyết Âm dương – Ngũ hành – Thiên nhân hợp nhất

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 1: Học thuyết Âm dương – Ngũ hành – Thiên nhân hợp nhất

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 1: Học thuyết Âm dương – Ngũ hành – Thiên nhân hợp nhất cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được học thuyết Âm Dương; Trình bày được học thuyết Ngũ Hành; Trình bày được học thuyết Tạng tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vmu 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 3: Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 3: Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 3: Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa được Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch; Trình bày được tác dụng của Tinh, Khí, Huyết, Thần, Tân dịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p vmu 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 4: Nguyên nhân gây bệnh

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 4: Nguyên nhân gây bệnh

  Bài giảng Lý luận học cổ truyền - Chương 4: Nguyên nhân gây bệnh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình bày được nội nhân; Trình bày được ngoại nhân; Trình bày được bất nội ngoại nhân; Trình bày được nội thương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p vmu 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Các hậu quả về mặt sức khỏe hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí

  Bài giảng Các hậu quả về mặt sức khỏe hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí

  "Bài giảng Các hậu quả về mặt sức khỏe hô hấp có liên quan đến ô nhiễm không khí" trình bày khả năng xâm nhập đường hô hấp của chất ô nhiễm; Hậu quả cấp tính; Hậu quả mạn tính; Ô nhiễm không khí và sức khỏe hô hấp ở trẻ em; Ảnh hưởng ngắn hạn của PM2.5 lên nhiễm trùng hô hấp dưới cấp tính; Ô nhiễm không khí và sức khỏe hô hấp...

   31 p vmu 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Ô nhiễm không khí môi trường lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động

  Bài giảng Ô nhiễm không khí môi trường lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động

  "Bài giảng Ô nhiễm không khí môi trường lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động" thông tin đến các bạn những kiến thức về quan trắc môi trường; bệnh nghề nghiệp, các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp; các bệnh bụi phổi và phế quản...

   29 p vmu 29/11/2021 5 0

 • Bài giảng Triết học: Chương 8 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 8 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 8 Triết học về con người cung cấp cho người học các kiến thức: Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử; Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người; Vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

   20 p vmu 27/12/2021 5 0

 • Bài giảng Vạt mô dưới da mặt lưng ngược dòng che phủ mất da cùng ngón - Bs. Phan Dzư Lê Thắng

  Bài giảng Vạt mô dưới da mặt lưng ngược dòng che phủ mất da cùng ngón - Bs. Phan Dzư Lê Thắng

  Bài giảng Vạt mô dưới da mặt lưng ngược dòng che phủ mất da cùng ngón trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp điều trị mất da mặt lưng ngón tay; Vạt da liên cốt; Vạt ngẫu nhiên; Vạt diều bay;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p vmu 27/10/2021 5 0

 • Bài giảng Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thần kinh trụ ở cẳng tay

  Bài giảng Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thần kinh trụ ở cẳng tay

  Bài giảng Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thần kinh trụ ở cẳng tay trình bày đánh giá kết quả lâm sàng sau phẫu thuật khâu nối thần kinh trụ bằng phương pháp vi phẫu ở cẳng tay; Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả PHCN sau phẫu thuật khâu nối thần kinh trụ ở cẳng tay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p vmu 27/10/2021 4 0

 • Bài giảng Triết học: Chương 7 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 7 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 7 Ý thức xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội; Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; Xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay.

   17 p vmu 27/12/2021 4 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cộng hòa xã hội và xây dựng cộng hòa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ...

   41 p vmu 27/12/2021 4 0

 • Bài giảng Triết học: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Triết học: Chương 2 Bản thể luận cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nội dung bản thể luận trong lịch sử triết học; Nội dung bản thể luận trong triết học Mác Lênin; Mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan.

   26 p vmu 27/12/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số