• Bài giảng Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc

    Bài giảng Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc

    Bài giảng "Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc" trình bày các nội dung giúp sinh viên trình bày được định nghĩa, phân loại và ưu nhược điểm của HĐL; trình bày vai trò các thành phần trong công thức HDT; phân tích được một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và ổn định của HDT; trình bày được các kỹ thuật điều chế HDT, trình bày được...

     39 p vmu 23/11/2017 0 0

  • Bài giảng Hóa đại cương Chương II: Liên kết hóa học

    Bài giảng Hóa đại cương Chương II: Liên kết hóa học

    Bài giảng Hóa đại cương Chương II: Liên kết hóa học trình bày về các đặc trưng của liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, các loại liên kết yếu. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

     7 p vmu 24/10/2017 1 0

  • Bài giảng Hóa đại cương Chương I: Cấu tạo nguyên tử

    Bài giảng Hóa đại cương Chương I: Cấu tạo nguyên tử

    Bài giảng Hóa đại cương Chương I: Cấu tạo nguyên tử trình bày về Các cấu tử chánh, cấu tạo nguyên tử theo thuyết cơ lượng tử, bảng phân loại tuần hoàn. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

     7 p vmu 24/10/2017 0 0

  • Bài giảng Hóa đại cương Chương III: Nhiệt hóa học

    Bài giảng Hóa đại cương Chương III: Nhiệt hóa học

    Bài giảng Hóa đại cương Chương III: Nhiệt hóa học giúp các bạn nắm vững nội dung kiến thức về các khái niệm cơ bản về nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học, nguyên lý II nhiệt động lực học - chiều quá trình. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập môn học này.

     5 p vmu 24/10/2017 1 0

  • Bài giảng Hóa đại cương Chương V: Dung dịch

    Bài giảng Hóa đại cương Chương V: Dung dịch

    Bài giảng Hóa đại cương Chương V: Dung dịch giúp các bạn nắm vững nội dung kiến thức về dung dịch - nồng độ dung dịch, tính chất dung dịch điện ly. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Tài liệu phục vụ hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập học môn học này.

     6 p vmu 24/10/2017 0 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Chương 4 - Phân tích hồi quy với biến định tính. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm biến giả, mô hình có chứa biến độc lập là biến giả, mô hình có chứa biến định lượng và biến giả, ứng dụng của biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo.

     12 p vmu 24/10/2017 0 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Chương 3 - Mở rộng mô hình hồi quy. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Mô hình dạng log-log, mô hình dạng bán loga, mô hình dạng đa thức, mô hình có biến tương tác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     13 p vmu 24/10/2017 0 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Chương 6 - Kiểm định mô hình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không, phương sai sai số thay đổi, đa cộng tuyến, sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

     31 p vmu 24/10/2017 0 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Chương 2 - Mô hình hồi quy bội. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội, mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS, tính vững của ước lượng OLS 4 khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     28 p vmu 24/10/2017 0 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Chương 1 với chủ đề "Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến" gồm có những nội dung chính sau: Mô hình và một số khái niệm, phương pháp ước lượng OLS, tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS, độ phù hợp của hàm hồi quy - hệ số xác định R2. Mời các bạn cùng tham khảo.

     36 p vmu 24/10/2017 0 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Chương 5 - Tự tương quan. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các giả thiết của mô hình hồi quy, bản chất của tự tương quan, hậu quả, nguyên nhân của tự tương quan, phát hiện tự tương quan... Mời các bạn cùng tham khảo.

     18 p vmu 24/10/2017 0 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Đại học Ngân hàng TPHCM

    Chương 7 - Lựa chọn mô hình. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các thuộc tính của mô hình tốt, các chỉ tiêu đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

     5 p vmu 24/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số